ANBI status

Naam: Stichting Truck Aid 
Fiscaal nummer:8175.55.535    

Contact gegevens: 
Sittarderweg 81
6412CC Heerlen       
Samenstelling bestuur:
Perry Brandt - Voorzitter
John Van Ravestein - Vice-Voorzitter
Marco Peters - Penningmeester
Patrick Veldhuizen - Secretaris 
  
ANBI STATUS Stichting Truckaid beschikt over de ANBI Status, te controleren op belastingdienst.nl 
Dit wil zeggen, dat de door u ontvangen factuur, fiscaal aftrekbaar is.    

Beleidsplan: Met behulp van donaties en sponsorinkomsten mensen helpen die naders te kort komen in onze samenleving middels de activiteiten die worden omschreven in de doelstelling.    

Beloningsbeleid: Het volledige bestuur en meewerkende vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. Truck Aid.  Vergoeding die worden uitbetaald zijn alleen voor gemaakte onkosten en moeten altijd gepaard gaan met een nota.    

Doelstelling: 1x per jaar een Truck Run voor kinderen met een beperking
Op aanvraag en indien de financiële middelen aanwezig zijn, uitvoeren van hulptransporten onder de vlag van het Rode kruis.

Verslag Stichting Truck Aid 2016_2021